Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over dit besøg på vores webside. I det følgende vil vi gerne informere dig om vores behandling af dine data i henhold til art. 13 i henhold til den generelle europæiske forordning om databeskyttelse (GDPR).

Databeskyttelsesansvarlig

Ansvarlig for den i det følgende beskrevne databehandling er den i kolofonen anførte virksomhed.

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. +49 4331 354-0
Fax +49 4331 354-130
info(at)aco.com

Brugerdata

Når du besøger vores websider, evalueres såkaldte brugerdata til statistiske formål midlertidigt som protokol på vores webserver. Dette sker for at forbedre kvaliteten af vores websider. Disse data består af

  • navn og adresse på de hentede indhold,
  • dato og klokkeslæt for udlæsning,
  • den overførte datamængde,
  • adgangsstatus (indhold overført, indhold ikke fundet),
  • beskrivelse af den anvendte webbrowser og det anvendte styresystem,
  • referral-link, der angiver, hvilken side du har været inde på,
  • IP-adresse på din computer, der afkortes således, at den ikke kan henføre til nogen person.
  • De anførte protokoldata evalueres i anonymiseret form.

The specified protocol data will only be evaluated anonymously.

Lagring af IP-adresse i sikkerhedsøjemed

Derudover gemmer vi den fuldstændige IP-adresse, der sendes fra din webbrowser, i syv dage udelukkende med det formål at opdage, begrænse og afhjælpe angreb på vore websider. Efter udløbet af de syv dage sletter vi hhv. anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav f i GDPR.

Datasikkerhed

For i størst muligt omfang at beskytte dine data mod uønsket adgang foretager vi nogle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi anvender kryptering på vores websider. Dine oplysninger overføres via internettet ved hjælp af en TLS-kryptering fra din computer til vores server og omvendt. Det kan som regel ses ved, at låsesymbolet i statuslinjen i din browser er lukket, og adresselinjen begynder med https://

Nødvendige cookies

Vi bruger cookies på vores websider. De er nødvendige for at kunne bruge vores websider.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer/terminal og kan udlæses. Man skelner mellem session-cookies, der slettes igen, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, der gemmes efter den enkelte session.

Vi bruger ikke disse nødvendige cookies til analyse-, tracking- eller reklameformål.

Disse cookies indeholder til dels kun informationer om visse indstillinger og kan ikke henføres til personer. De kan også være nødvendige for at muliggøre assistance til brugeren, sikkerhed og brug af siden.

Vi bruger disse cookies i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav f i GDPR.

Du kan indstille din browser således, at den giver dig besked om placeringen af cookies. På den måde bliver brugen af cookies gennemskuelig. Desuden kan du når som helst via browserindstillingen slette cookies og forhindre lagringen af cookies. I så fald skal du være opmærksom på, at det kan medføre, at vores websider ikke kan vises, og at nogle funktioner af tekniske årsager ikke mere kan bruges.

Besøgsmåling

For at udforme vores websider behovsorienteret bruger vi analyseværktøjer. Disse opretter brugerprofiler på basis af pseudonymer. Med henblik herpå gemmes der på din computer/terminal permanente cookies, som vi udlæser. Derudover er det muligt, at vi henter data til genkendelse af din browser eller din computer/terminal (f.eks. såkaldte browser-fingeraftryk eller din uforkortede IP-adresse). På denne måde bliver vi i stand til at genkende tidligere besøgende og tælle disse.

Derudover bruger vi i forbindelse med besøgsmåling følgende funktioner:

  • Vi supplerer de pseudonyme data med yderligere data, som vi får fra tredjepartsudbydere. På den måde er vi i stand til at registrere vore besøgendes demografiske kendetegn, f.eks. informationer om alder, køn og bopæl.
  • Vi anvender en metode til genkendelse, der tillader os, at registrere de besøgendes bevægelser med musen og at evaluere disse senere.

Denne databehandling udføres på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR hhv. i henhold til § 15, stk. 3, pkt. 1 i den tyske telemedielov [Telemediengsetz – TMG], hvis du har givet dit samtykke på vores banner.

Hvilke tredjepartsudbydere bruger vi i forbindelse hermed

I det følgende anfører vi de tredjepartsudbydere, som vi samarbejder med i forbindelse med besøgsmåling. Hvis data i denne forbindelse behandles uden for EU eller uden for EØS, skal du være opmærksom på, at der er risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerheds- og overvågningsformål får adgang til disse data, uden at du får besked om det eller kan gøre brug af retsmidler imod det. Hvis vi gør brug af udbydere i usikre tredjelande og du giver samtykke, sker overførslen til tredjeland i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.

ProviderMaximum Storage periodAdequate level of data protectionWithdrawal of consent
Google Ireland LimitedBehandling inden for EU/EØSHvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.

Google LLC (USA)

Ikke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.

Tredjepartsudbyderes trackingteknologier i reklameøjemed

Vi anvender trackingteknologier på tværs af udstyr, for at du kan få vist målrettet reklame på andre internetsider på basis af dit besøg på vores websider, og for at vi kan konstatere, hvor effektive vores reklameforanstaltninger har været.

Denne databehandling udføres på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR hhv. i henhold til § 15, stk. 3, pkt. 1 i den tyske telemedielov [Telemediengsetz – TMG], hvis du har givet dit samtykke på vores banner. Dit samtykke er frivilligt og kan når som helst trækkes tilbage.

Hvordan fungerer tracking?

Når du går ind på vores websider, er det muligt, at de nedenfor anførte tredjepartsudbydere henter data for genkendelse af din browser eller din computer/terminal (f.eks. et såkaldt browserfingeraftryk), evaluerer din IP-adresse, lagrer eller udlæser data for genkendelse på din computer/terminal (f.eks. cookies) eller får adgang til individuelle tracking pixels.

De enkelte data kan bruges af tredjepartsudbydere til at genkende din computer/terminal på andre internetsider. Vi kan hos de pågældende tredjepartsudbydere anmode om indrykning af reklamer, der relaterer til de sider, du har besøgt hos os.

Hvad betyder tracking på tværs af udstyr?

Hvis du logger ind med dine egne brugerdata hos tredjepartsudbydere, kan de pågældende genkendelsesfaktorer for forskellige browsere og computere/terminaler forbindes med hinanden. Hvis altså tredjepartsudbyderen f.eks. har lavet et eget kendetegn for den af dig anvendte bærbare computer, stationære computer eller smartphone hhv. tabletcomputer, kan disse individuelle kendetegn allokeres til hinanden, så snart du bruger dine logindata på en tredjepartsudbyders tjeneste. På den måde kan tredjepartsudbyderen også målrettet styre vores reklamekampagner via forskellige computere/terminaler.

Hvilke tredjepartsudbydere bruger vi i forbindelse hermed?

I det følgende anfører vi de tredjepartsudbydere, som vi samarbejder med inden for reklamer. Hvis data i denne forbindelse behandles uden for EU eller uden for EØS, skal du være opmærksom på, at der er risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerheds- og overvågningsformål får adgang til disse data, uden at du får besked om det eller kan gøre brug af retsmidler imod det. Hvis vi gør brug af udbydere i usikre tredjelande og du giver samtykke, sker overførslen til tredjeland i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.

ProviderMaximum Storage periodAdequate level of data protectionWithdrawal of consent
Google LLC (USA)kke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.

Kontaktformular

Du kan sætte dig i forbindelse med os via vores kontaktformular. Til brug for kontaktformularen skal vi i første omgang bruge data i de felter, der er markeret som obligatoriske.

Disse data anvender vi i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav f i GDPR til at besvare dine spørgsmål.

Derudover kan du selv bestemme, om du vil give os yderligere oplysninger. Disse oplysninger afgives frivilligt og er ikke absolut nødvendige for at komme i kontakt med os. Dine frivillige oplysninger behandler vi på basis af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR

Dine data behandles kun i forbindelse med besvarelsen af din forespørgsel. Vi sletter dine data, hvis de ikke mere skal bruges, og der ikke er nogen lovmæssige forpligtelser, der hindrer en sletning.

Hvis dine data, der er indsendt via kontaktformularen, behandles i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav f i GDPR, kan du når som helst gøre indsigelse mod behandlingen. Desuden kan du når som helst trække til samtykke til behandling af de frivillige oplysninger tilbage. For at gøre dette sender du blot en e-mail til den i kolofonen anførte e-mailadresse.

Sociale plugins

Vi giver dig mulighed for at bruge sociale plugins. Af hensyn til databeskyttelsen bruger vi dog kun de af os anvendte sociale plugins i deaktiveret form. Hvis du går ind på vores websider, bliver der derfor ikke sendt data videre til tjenester inden for sociale medier.

Du har dog mulighed for at aktivere og bruge de sociale plugins, der er integreret på vores websider. Vi anvender her en løsning, der medfører, at alle data og funktioner, der i første omgang er nødvendige til visning af de sociale plugins, vises af vores webserver. Først når du beslutter dig for at aktivere den enkelte sociale plugin og klikker på den hertil hørende forhåndsvisning eller symbol, bliver der som trin nummer to oprettet en forbindelse fra din browser til operatøren af den enkelte sociale medietjeneste.

Hvis du aktiverer en plugin modtager den sociale medietjeneste især din IP-adresse samt blandt andet kendskab til dit besøg på vores websider. Dette sker uafhængigt af, om du har en konto hos den enkelte sociale medietjeneste. Hvis du er logget ind, kan data allokeres direkte til din profil på de sociale medier.

Alt i alt har vi ikke nogen indflydelse på, om og i hvilket omfang den enkelte sociale medietjeneste efter aktivering behandler personoplysninger. Det er dog sandsynligt, at den sociale medietjeneste opretter brugerprofiler med dine data og bruger disse med henblik på personaliseret reklame. Desuden bruges dine data til at informere andre brugere af de sociale medietjenester om dine aktiviteter på vores websider.

Integreringen foregår på basis af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR eller § 15, stk. 3, pkt. 1 i den tyske telemedielov [Telemediengsetz – TMG], hvis du har givet samtykke ved at klikke på en forhåndsvisning. Du skal være opmærksom på, at denne integration af mange sociale plugins medfører, at dine data bliver behandlet uden for EU hhv. uden for EØS. I nogle lande er der risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerheds- og overvågningsformål får adgang til disse data, uden at du bliver informeret om det eller kan gøre indsigelse mod det. Hvis vi bruger udbydere i usikre tredjelande, og du giver samtykke, sker overførslen til et usikkert tredjeland i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.

Hvis du ikke længere ønsker behandling af dine personoplysninger på de aktiverede sociale plugins, kan du forhindre den fremtidige behandling ved, at du ikke mere klikker på forhåndsvisning eller symbolet for den enkelte sociale plugin.

Provider

Maximum

Storage period

Adequate level of data protection

Withdrawal of consent

InstagramIkke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.
LinkedInIkke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.
FlickrIkke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.
Facebook (USA and/or Ireland)Ikke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.
Twitter (USA)Ikke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du klikke her og vælge den ønskede indstilling via vores banner.

Indbyggede videoer

På vores websider tilbyder vi videoer, der ikke er lagret på vores servere. For at en åbning af vores websider med indbyggede videoer ikke automatisk medfører, at tredjepartsudbyderens indhold uploades efterfølgende, viser vi i første trin kun en lokalt lagret forhåndsvisning af videoerne. Herved modtager tredjepartsudbyderen ikke nogen informationer.

Først når du klikker på forhåndsvisningen, uploades tredjepartsudbyderens indhold. Herved modtager tredjepartsudbyderen information om, at du har åbnet vores side samt de i denne forbindelse nødvendige tekniske brugerdata. Desuden er tredjepartsudbyderen så i stand til at implementere trackingteknologier. Vi har ikke nogen indflydelse på tredjepartsudbyderens yderligere databehandling. Ved klik på forhåndsvisningen giver du os samtykke til efterfølgende at uploade tredjepartsudbyderens indhold.

Integreringen foregår på basis af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR, hvis du har givet samtykke ved at klikke på en forhåndsvisning. Du skal være opmærksom på, at denne integration af mange sociale plugins medfører, at dine data bliver behandlet uden for EU hhv. uden for EØS. I nogle lande er der risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerheds- og overvågningsformål får adgang til disse data, uden at du bliver informeret om det eller kan gøre indsigelse mod det. Hvis vi bruger udbydere i usikre tredjelande, og du giver samtykke, sker overførslen til et usikkert tredjeland i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.

ProviderAdequate level of data protectionWithdrawal of consent
YouTube / Google (USA) Ikke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du har klikket på en forhåndsvisning, uploades denne tredjepartsudbyders indhold straks derefter. Hvis du på den anden side ikke ønsker en sådan efterfølgende upload, så klik ikke mere på forhåndsvisningen.

Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve

På vores internetside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du skal være opmærksom på, at vi til tilmeldingen til vores nyhedsbrev skal bruge visse data (i hvert fald din e-mailadresse).

Tilsendelsen af nyhedsbreve sker kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR. Efter tilmeldingen på vores websider modtager du en e-mail med bekræftelse, der sendes til den e-mailadresse, du har anført (såkaldt Double-Opt-In). Du kan når som helst trække til samtykke tilbage. En ukompliceret mulighed for at trække dit samtykke tilbage har du via det i hvert nyhedsbrev anførte link til afbestilling.

I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi ud over de allerede anførte data yderligere data, hvis disse er nødvendige, for at vi kan påvise, at du har bestilt vores nyhedsbrev. Det kan dreje sig om lagringen af din fuldstændige IP-adresse på tidspunktet for bestillingen hhv. bekræftelsen af nyhedsbrevet samt en kopi af den bekræftelses-e-mail, som vi har sendt. Den pågældende databehandling foregår på basis af artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav f i GDPR og sker med henblik på at kunne aflægge regnskab for retten til at sende nyhedsbreve.

Korttjenester

På vores websider integrerer vi korttjenester, der ikke er lagret på vores servere. For at en åbning af vores websider med indbyggede korttjenester ikke automatisk medfører, at tredjepartsudbyderens indhold uploades efterfølgende, viser vi i første trin kun en lokalt lagret forhåndsvisning af kortene. Herved modtager tredjepartsudbyderen ikke nogen informationer.

Først når du klikker på forhåndsvisningen, uploades tredjepartsudbyderens indhold. Herved modtager tredjepartsudbyderen information om, at du har åbnet vores side samt de i denne forbindelse nødvendige tekniske brugerdata. Vi har ikke nogen indflydelse på tredjepartsudbyderens yderligere databehandling. Ved klik på forhåndsvisningen giver du os samtykke til efterfølgende at uploade tredjepartsudbyderens indhold.

Denne databehandling udføres på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR hhv. i henhold til § 15, stk. 3, pkt. 1 i den tyske telemedielov [Telemediengsetz – TMG], hvis du har givet dit samtykke på vores forhåndsvisning.

Du bedes bemærke, at integreringen af nogle korttjenester medfører, at dine data bliver behandlet uden for EU hhv. uden for EØS. I nogle lande er der risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerheds- og overvågningsformål får adgang til disse data, uden at du bliver informeret om det eller kan gøre indsigelse mod det. Hvis vi bruger udbydere i usikre tredjelande, og du giver samtykke, sker overførslen til et usikkert tredjeland i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.

ProviderMaximum Storage periodAdequate level of data protectionWithdrawal of consent
Google LLC (USA)Ikke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du har klikket på en forhåndsvisning, uploades denne tredjepartsudbyders indhold straks derefter. Hvis du på den anden side ikke ønsker en sådan efterfølgende upload, så klik ikke mere på forhåndsvisningen.

Integration af andre indhold og funktioner fra tredjepart

Til visning af vores websider anvender vi de nedenfor anførte tekniske funktioner og indhold fra tredjepartsudbydere.

Hvis du åbner vores sider medfører dette, at indhold fra den tredjepartsudbyder, der leverer disse funktioner og indhold, bliver uploaded efterfølgende. Herved modtager tredjepartsudbyderen information om, at du har åbnet vores side samt de i denne forbindelse nødvendige tekniske brugerdata.

Vi har ikke nogen indflydelse på tredjepartsudbyderens yderligere databehandling.

Denne databehandling udføres på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav a i GDPR, hvis du har givet dit samtykke på vores bannerløsning.

Du bedes bemærke, at bruge af indhold og funktioner fra tredjepartsudbydere kan medføre, at dine data bliver behandlet uden for EU hhv. uden for EØS. I nogle lande er der risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerheds- og overvågningsformål får adgang til disse data, uden at du bliver informeret om det eller kan gøre indsigelse mod det. Hvis vi bruger udbydere i usikre tredjelande, og du giver samtykke, sker overførslen til et usikkert tredjeland i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.

ProviderTechnical function or contentMaximum storage period, if applicableTransfer to third countries according to the provider's specifications and ensuring an adequate level of data protectionWithdrawal of consent
Google LLC (USA)JQuery (JavaScript library)Ikke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPR.Hvis du ikke mere er indforstået med overførslen, skal du ikke bruge vores side mere.
Google LLC (USA)Google FontsIkke noget tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau Overførslen sker i henhold til artikel 49, stk. 1, bogstav a i GDPRHvis du ikke mere er indforstået med overførslen, skal du ikke bruge vores side mere.

Lagringstid

Vi giver dine data videre i forbindelse med databehandling i henhold til artikel 28 GDPR ved udbydere, der støtter os i driften af vores websider og processerne i forbindelse hermed. Det er f.eks. tjenesteydere inden for hosting. Vores tjenesteydere er over for os bundet af vores anvisninger og forpligtede i henhold hertil ifølge kontrakter.

Yderligere databehandlere

Vi giver dine data videre i forbindelse med databehandling i henhold til artikel 28 GDPR ved udbydere, der støtter os i driften af vores websider og processerne i forbindelse hermed. Det er f.eks. tjenesteydere inden for hosting. Vores tjenesteydere er over for os bundet af vores anvisninger og forpligtede i henhold hertil ifølge kontrakter.

I det følgende anfører vi de databehandlere, som vi samarbejder med, hvis vi ikke allerede har gjort dette i den foranstående tekst. Skulle der i forbindelse hermed bliver overført data til lande uden for EU eller EØS, giver vi oplysninger om det tilstrækkelige databeskyttelsesniveau.

e data protection declaration. Should data be transferred outside the EU or EEA in this context, we will provide information on the appropriate level of data protection

ProcessorPurposeAdequate level of data protection
Example provider (Germany)Web hosting and supportProcessing only within EU/EEA

Dine rettigheder som registreret person

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger sikrer GDPR dig som registreret person visse rettigheder:

Indsigtsret (artikel 15 i GDPR)

You have the right to obtain information as to whether your personal data has been processed; if this is the case, you have the right to access this personal data and the information specifically listed in Art. 15 GDPR.

Right to rectification (Art. 16 GDPR)

You have the right to obtain the immediate rectification of incorrect personal data concerning you, and where necessary to request the completion of incomplete data.

Right to erasure (Art. 17 GDPR)

Du har ret til at få en bekræftelse på, om dine personoplysninger bliver behandlet. Hvis de gør det, har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger det drejer sig om, og de i artikel 15 i GDPR i detaljer anførte informationer.

Ret til berigtigelse (artikel 16 GDPR)

Du har ret til omgående at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig hhv. at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (artikel 17 GDPR)

Du har ret til omgående at få slettet dine personoplysninger, hvis de i artikel 17 i GDPR i detaljer anførte forudsætninger er opfyldt.

Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR)

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen i den tid, undersøgelsen ved de ansvarlige står på, hvis en af de i artikel 18 i GDPR anførte forudsætninger foreligger, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen.

Ret til dataportabilitet (artikel 20 GDPR)

I visse tilfælde, der er anført i artikel 20 i GDPR i detaljer, har du ret til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at trække samtykke tilbage (artikel 7 i GDPR

Hvis behandling af data sker på grundlag af dit samtykke, har du i henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR, ret til når som helst at trække dit samtykke til brug af dine personoplysninger tilbage. Du skal være opmærksom på, at tilbagetrækningen kun gælder fremtidigt. Behandling, der er sket inden tilbagetrækningen, berøres ikke heraf.

Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR)

Registreres data på grundlag af artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav f i GDPR (databehandling for at forfølge en legitim interesse) eller på grundlag af artikel 6, stk. 1, pkt. 1, bogstav e i GDPR (databehandling i samfundets interesse eller under offentlig myndighedsudøvelse), har du ret til af årsager, der skyldes din særlige situation, når som helst at gøre indsigelse mod databehandlingen. Så behandler vi ikke personoplysninger mere, medmindre der kan påvises vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR)

Du har i henhold til artikel 77 i GDPR ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger strider mod bestemmelser til beskyttelse af data. Klageretten kan især gøres gældende over for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Således kan du gøre dine rettigheder gældend

Hvis der ikke er anført andet, skal du for at gøre dine rettigheder som registreret gældende henvende til den dataansvarlige, der er anført i kolofonen.

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktdata

Vores eksterne databeskyttelsesrådgiver står gerne til rådighed med oplysninger om emnet databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktdata er som følger:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
D-28217 Bremen
Hjemmeside: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

Hvis du henvender dig til vores databeskyttelsesrådgiver, bedes du også oplyse den dataansvarlige, der er anført i kolofonen.